@*@ ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما بسیارخرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند از اینکه از این فضای مجازی بازدید می فرمایید بسیار خوشحالیم .این فضای مجازی صرفا یک رسانه کمک آموزشی و اطلاع رسانی دیجیتال در خصوص آموزش درس زیبای فیزیک است. کلیه مطالب ارائه شده رایگان بوده و بی صبرانه منتظر نظرات سازنده و راهنمایی های دوستان بزرگوار هستم @*@ خدایا..... یاریم کن نگاهم در افق این فضای مجازی جز برای تو نبیند و انگشتانم جز برای تو کلیدی را فشار ندهند @*@

سرای فیزیک - بانک سوال فیزیک

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی فیزیک پيش دانشگاهي و فیزیک 3 و آزمایشگاه در دی ماه 93 

فیزیک  پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی 

فیزیک  پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک   

 

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی فیزیک چاپ جدید

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی فیزیک چاپ قدیم

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم تجربی چاپ جدید

 فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم تجربی چاپ قدیم


تذکر :( فايلها به فرم PDF مي باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

مباحث مربوط به فیزیک پيش دانشگاهي:

سينماتيك (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

ديناميك (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

نوسان (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

موج (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

صوت (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

امواج الكترومغناطيسي (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

فيزيك اتمي (سراسري- آزاد - خارج از كشور - سنجش)

حالت جامد (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

مباحث مربوط به فیزیک پايه:

ترموديناميك (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

الكتريسيته ساكن (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

الكتريسيته جاري (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

مغناطيس (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

القاي الكترومغناطيس (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

ويژگيهاي ماده (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

گرما و قانون گازها (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

نور (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

شكست نور (سراسري- آزاد- خارج از كشور - سنجش)

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم ریاضی و تجربی  درنوبت امتحاني خرداد ماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تذکر :( فايلها به فرم  PDF   مي باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی  فیزیک دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد ) دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه) در خرداد ماه سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲

تذکر :فايلها به فرم PDF مي باشند و برای دریافت بر روی آن كليك نمایید.

فیزیک رشته ریاضی فیزیک

فیزیک رشته علوم تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

دانش آموزان سال چهارم  رشته های علوم تجربی و  علوم ریاضی  و کارگروههای مربوطه که با بنده درس دارند  تمرینات زیر را دانلود و حداکثر تا ۱۵ بهمن  پاسخ تمرینات تحویل دهند .

دانلود فایل

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |


پيش دانشگاهي:

سينماتيك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

ديناميك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

نوسان (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

موج (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

صوت (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

امواج الكترومغناطيسي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

فيزيك اتمي (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

حالت جامد (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

پايه:

ترموديناميك (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

الكتريسيته ساكن (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

الكتريسيته جاري (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

مغناطيس (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

القاي الكترومغناطيس (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

ويژگيهاي ماده (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

گرما و قانون گازها (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

نور (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

شكست نور (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

 

با تشکر از همکاران گروه فیزیک منطقه بهارستان

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه

سالي واحدی (روزانه) و نيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

درنوبت امتحاني نيمسال اول (دي ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تذکر : ( فایل ها به فرم PDF می باشند و برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك نمایید .)

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم ریاضی

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی فیزیک دوره‌ی پیش دانشگاهی

(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

در نيمسال اول (دي ماه) سال تحصیلی93-92

تذکر : ( فایل ها به فرم PDF می باشند و برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .)

فیزیک رشته علوم ریاضی

فیزیک رشته علوم تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

بانك سوال و آموزش فيزيك و آزمايشگاه متوسطه

  ، كنكور و المپياد فيزيك

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه دوره‌ی متوسطه نظری  

شيوه سالي واحدي (روزانه) - نيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

در نوبت خردادماه  سال تحصیلی   ۹۲  ۱۳۹۱

تذکر : ( فایل ها به فرم PDF  می باشند و برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .)

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم ریاضی


فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم تجربی 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی فیزیک دوره‌ی پیش دانشگاهی 

(روزانه - بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

در نوبت خردادماه  سال تحصیلی   ۹۲  ۱۳۹۱

تذکر : ( فایل ها به فرم PDF  می باشند و برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .)

فیزیک رشته علوم ریاضی

 

فیزیک رشته علوم تجربی

 

 

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات امتحان داخلی فیزیک سال چهارم تجربی و ریاضی دبیرستان ملاصدرا عجب شیر

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ 

دبیرستان نمونه دولتی ملاصدرا عجب شیر

فیزیک رشته علوم ریاضی

فیزیک رشته علوم تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و پاسخنامه امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی و سال سوم متوسطه سالي واحدی (روزانه) ونيمسالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد در نيمسال اول(دي ماه) سال تحصیلی ۹۲ ۱۳۹۱

فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی 

فیزیک و آزمایشگاه  سال سوم رشته علوم تجربی

فیزیک و آزمایشگاه سال سوم رشته علوم ریاضی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي  فیزیک  شهریور ۱۳۹۱

فیزیک ۳ و آزمایشگاه رشته ریاضی

فیزیک ۳ و آزمایشگاه رشته تجربی

فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی

فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |


 سیزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی منطقه عجب شیر برگزار گردید

برای دانلود بخش تئوری سوالات اینجا کلیک کنید. 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در سیزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی 

مجموعه سوالات بخش تئوری مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

( مرحله منطقه ای شهر عجب شیر)

 


سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی فیزیک سال ۱۳۸۹

سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی فیزیک سال ۱۳۸۸

سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی فیزیک سال ۱۳۸۷

سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی فیزیک سال ۱۳۸۶

سوالات تئوری مسابقه آزمایشگاهی فیزیک سال ۱۳۸۵

برای مشاهده سوالات سال ۱۳۹۰ تا روز ۱۸ اسفند منتظر باشید

 


مجموعه سوالات  تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک ( مرحله کشوری )

 

سوالات تئوری                                سوالات عملی                 تابستان ۹۰ قزوین

سوالات تئوری                                سوالات عملی                 تابستان ۸۹  همدان

سوالات تئوری                                سوالات عملی                 تابستان۸۸ شیراز

سوالات تئوری                                سوالات عملی                  تابستان ۸۷تبریز

سوالات تئوری                                سوالات عملی                 تابستان ۸۶ مشهد

سوالات تئوری                                سوالات عملی                 تابستان ۸۵ گرگان

سوالات تئوری                                سوالات عملی                  تابستان ۸۴  یزد

سوالات تئوری                                سوالات عملی                  تابستان ۸۳ اصفهان

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات مرحله اول و دوم مسابقه علمي گروه درسي فيزيك

 سوالات دومين مرحله مسابقه علمی  همکاران فیزیک منطقه عجب شير با فرمت pdf

 

دانلود سوالات مرحله اول    467 KB

دانلود سوالات مرحله دوم  309 KB

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان)

در دي ماه سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰

 

برای دانلود بهتر است روی لینک مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه save target as

را انتخاب نمایید و فایل را در رایانه خود ذخیره کنید

 

فايلها به فرم  PDF   مي باشند

 

فیزیک ۱ دوره‌ی پیش دانشگاهی رشته ریاضی

فیزیک ۱ دوره‌ی پیش دانشگاهی رشته تجربی


فیزیک ۲ دوره‌ی پیش دانشگاهی رشته ریاضی

فیزیک ۲ دوره‌ی پیش دانشگاهی رشته تجربی


فیزیک ۳ و آزمایشگاه  سال سوم ر رشته ریاضی

فیزیک ۳ و آزمایشگاه  سال سوم ر رشته تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

 

سوالات امتحان پایانی نیمسال اول  فیزیک ۱ پیش دانشگاهی

دبیرستان نمونه دولتی ملاصدرا عجب شیر

رشته ریاضی

رشته تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

۹۰/۰۳/۱۶

سوال و پاسخنامه امتحان نهايي فيزيك ۳ و آزمایشگاه خرداد ماه ۱۳۹۰

 فيزيك ۳ و آزمایشگاه خرداد  ماه ۱۳۹۰  رشته رياضي فيزيك

 فيزيك ۳ و آزمایشگاه خرداد  ماه ۱۳۹۰  رشته علوم تجربي

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و پاسخنامه آزمون فیزیک و آزمایشگاه

سال دوم دبیرستان ملاصدرا - عجب شیر خرداد ۱۳۹۰ 

         دانلود سوال فرمت Doc                     دانلود سوال فرمت Pdf 

       دانلود پاسخنامه فرمت Doc               دانلود پاسخنامه فرمت Pdf

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

با استعانت از درگاه ايزد منان ،  طبق زمانبندي و برنامه ريزي قبلي روز يكشنبه ۲۲ اسفند ۸۹ مطابق شيوه نامه ارسالي ، مرحله منطقه اي مسابقات آزمايشگاهي فيزيك با حضور كميته اجرايي و هيئت داوران در محل آزمايشگاه دبيرستان نمونه دولتي تربيت اجرا گردید.

دانلود سوالات آزمون تستي بخش تئوري

لينك كمكي  حجم فايل: 571 کيلوبايت

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

مرحله دوم مسابقه علمي دبيران فيزيك منطقه عجب شير با شركت فعال و اسقبال بسيار خوب همكاران اجرا گرديد. در زير سوالات و پاسخنامه آنها قابل دانلود مشاهده مي باشند. 

دانلود پاسخنامه و متن سوالات مرحله دوم در فرمت pdf

و اما سوالات مرحله سوم مسابقه

دانلود سوالات مرحله سوم با فرمت pdf

لينك كمكي  متن سوالات مرحله سوم در فرمت pdf

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات آزمون پاياني نيمسال اول فيزيك و آزمايشگاه دبيرستان نمونه دولتي ملاصدرا شهرستان عجب شير در  دي ماه ۱۳۸۹ 

فيزيك ۲ و آزمايشگاه رشته رياضي فيزيك

فيزيك ۳ و آزمايشگاه رشته رياضي فيزيك

فيزيك ۳ و آزمايشگاه رشته علوم تجربي

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات مرحله دوم مسابقه علمي گروه درسي فيزيك

 سوالات دومين مرحله مسابقه علمی  همکاران فیزیک منطقه عجب شير در قالب ۴ سوال تستی  ( از هر پايه يك سوال )

لازم است جوابها به صورت یک شماره ۴ رقمی به شماره اي كه اعلام گرديده است  اس ام اس بشود 

دانلود سوالات با فرمت pdf  حجم فایل ۱۰۰ کیلوبایت

دانلود سوالات با فرمت JPEG حجم فایل ۶۴ کیلوبایت

دانلود سوالات با فرمت pdf  حجم فایل ۱۰۰ کیلوبایت

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات مرحله اول مسابقه علمي گروه درسي فيزيك

جلسه گروه درسي فيزيك روز شنبه مورخه ۸/۸/۸۹  راس ساعت ۱۲ ظهر در محل پژوهشسراي دانش آموزي بحرالعلوم (روبروي دبيرستان عصمتيه) با برگزار گرديد.

و سوالات اولين مرحله مسابقه علمی  همکاران فیزیک منطقه عجب شير در آبان ماه۸۹ در قالب ۴ سوال تستی  ( از هر پايه يك سوال ) ارائه گرديد.

لازم است جوابها به صورت یک شماره ۴ رقمی به شماره اي كه اعلام گرديد  اس ام اس بشود 

دانلود سوالات با فرمت pdf  حجم فایل ۹۱ کیلوبایت

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوالات تئوری مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

 تذكر : سوالات در فرمت pdf هستند.

دانلود سوالات تئوری

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنمای تصحیح  فيزيك ۱و ۲  پیش دانشگاهی 

در شهریور ماه سال تحصیلی   89 – 1388

امتحان نهایی فيزيك ۲  پیش دانشگاهی  رشته رياضي فيزيك   1.84 مگابايت فايلWord 2003   

امتحان نهايي فيزيك ۲  پیش دانشگاهی  رشته علوم تجربي    1.8۵  مگابايت فايلWord 2003 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي فیزیک ۳ و آزمایشگاه سال سوم

رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی شهریور ۸۹

 

دانلود فیزیک ۳ و آزمایشگاه رشته ریاضی فیزیک

 

دانلود سوال فیزیک ۳ و آزمایشگاه رشته علوم تجربی

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

سؤالات و پاسخنامه کنکور سراسری  گروه آزمايشي علوم تجربی

آزمون سراسري سال ۱۳۸۹ ( قسمت فیزیک )

لينك دانلود سوال و پاسخنامه فیزیک ( فرمت فايل ورد ۲۰۰۳ و حجم فايل ۵۰۰ كيلوبايت )

دانلود سوالات دفترچه اختصاصي

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

  سؤالات و پاسخنامه کنکور سراسری  گروه آزمايشي علوم رياضي

آزمون سراسري سال ۱۳۸۹ ( قسمت فیزیک )

لينك دانلودسوال و پاسخنامه فیزیک ( فرمت فايل ورد ۲۰۰۳ و حجم فايل ۷۵۰ كيلوبايت )

             دانلود سوالات دفترچه اختصاصي

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |


سوالات و پاسخنامه آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه خرداد ماه ۸۹

دبيرستان نمونه دولتي ملاصدرا شهرستان عجب شير

دانلود سوالات آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه خرداد ماه ۸۹  فرمت فايل PDF

دانلود پاسخنامه آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه خرداد ماه ۸۹  فرمت فايل PDF

سوالات و پاسخها با فرمت pdf تهيه شده‌اند.و براي خواندن آنها بايد نرم افزار Adobe reader روي سيستم شما نصب شده باشد در صورتيكه اين نرم افزار قبلا در كامپيوتر شما نصب نيست براي دانلود و نصب نرم افزار Adobe reader روي آيكون زير كليك كنيد.

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |


بانك سوال ۸۹/۰۳/۰۱

بانك سوال و آموزش فيزيك و آزمايشگاه متوسطه

 ،پيش دانشگاهي ، كنكور و المپياد فيزيك

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

آرشيو کنکورهاي سراسري گروه تجربي

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۸ - رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۷- رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۶- رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۵- رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۴- رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۳- رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۲ - رشته تجربي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۱ - رشته تجربي


 

آرشيو کنکورهاي سراسري گروه رياضي

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۸ - رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۷- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۶- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۵- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۴- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۳- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۲- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۱- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۰- رشته رياضي 

  سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۷۹- رشته ریاضی

منبع : گزینه دو

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

مرحله منطقه اي مسابقات آزمايشگاهي فيزيك

امروز مرحله منطقه اي مسابقات آزمايشگاهي فيزيك  در آزمايشگاه دبيرستان نمونه دولتي تربيت عجب شير  با شركت دانش آموزان سال سوم رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي برگزار گرديد.

دانلود سوالات بخش تئوري مسابقه در فرمت pdf

لينك كمكي

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

تهيه نرم افزارهای فيزيك متوسطه و پيش دانشگاهي

نرم افزارهايي مناسب برای استفاده دبيران فيزيك در كلاس هاي درس و دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي و داوطلبان شركت در كنكور و مسابقات آزمايشگاهي و المپياد هاي فيزيك

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |

كارشناسي ارشد ۸۸/۰۵/۱۱
دانلود سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك

كليه سوالات و پاسخها با فرمت pdf تهيه شده‌اند.و براي خواندن آنها بايد نرم افزار Adobe reader روي سيستم شما نصب شده باشد در صورتيكه اين نرم افزار قبلا در كامپيوتر شما نصب نيست براي دانلود و نصب نرم افزار Adobe reader روي آيكون زير كليك كنيد.

براي دريافت هر يك از آنها روي لينك مربوطه كليك راست نموده و save target as را انتخاب نماييد.

توجه : برخی از فایل ها از از سایت مؤسسه پردازش www.pardazeshpub.com  گرفته شده در صورتی که هنگام دریافت فایل از این سایت کلمه عبور خواسته شود ، pardazeshpub.com  را وارد نمایید.

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك سال ۱۳۸۹

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك سال ۱۳۸۸  لینک کمکی

كليد سوالات سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك سال ۱۳۸۸  لینک کمکی

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك سال ۱۳۸۷

كليد سوالات سوالات كنكور كارشناسي ارشد فيزيك سال ۱۳۸۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشد فیزیک سال ۱۳۸۶

كليد سوالات سوالات كنكور كارشناسي ارشد فیزیک سال ۱۳۸۶

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشدفوتونيك  سال ۱۳۸۷

كليد سوالات سوالات كنكور كارشناسي ارشد فوتونيك  سال ۱۳۸۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور كارشناسي ارشدفوتونيك  سال ۱۳۸۶

كليد سوالات سوالات كنكور كارشناسي ارشد فوتونيك  سال ۱۳۸۶

 

نوشته شده توسط حسن اتحاد مهرآباد  | لینک ثابت |